Perunkirjoitus Varpu Välimaa oy

Perunkirjoitukset ammattitaidolla ja kirjanpitäjän tarkkuudella

Testamentti

Perunkirjoitus Varpu Välimaa Oy laatii testamentit ammattitaidolla ja vuosien kokemuksella. Suurin osa ihmisistä miettii jossain elämänvaiheessa testamentin tekemistä. Ilman testamenttia omaisuus menee laillisen perimysjärjestyksen määräämälle perillistaholle laissa säädellyin oikeusvaikutuksin.

Miksi kannattaa laatia testamentti?

 • Halu turvata avo- tai aviopuolison taloudellinen turvallisuus
 • Perheeseen kuuluu "sinun, minun ja meidän lapsia"
 • Olet laatinut avioehtosopimuksen
 • Halu keventää lasten perintöverotusta
 • Sen varmistaminen, ettei lapsen mahdollisella puolisolla ole avio-oikeutta perittävään omaisuuteen mahdollisen avioeron varalta
 • Sinulla ei ole lapsia tai et ole naimisissa
 • Halu muistaa kummilasta, pitkäaikaista hoitajaa yms.
 • Haluat tukea hyväntekeväisyyskohteita jne.

Testamentin sisältö

Testamentin tekijä voi määrätä testamentin sisällöstä. Perittävä voi antaa saajalle joko koko jäämistön, määräosan siitä tai muiden määräysten täyttämisen jälkeen jäävän omaisuuden. Testamentin päätyypit ovat:

 • Täysi omistusoikeustestamentti
 • Rajoitettu omistusoikeustestamentti
 • Elinikäinen käyttö- tai hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen

Sama testamentti voi sisältää kaikki edellä mainitut tyypit.

Lähde ja lisätietoa: www.lakiopas.com