Edunvalvontavaltakirja

Ota yhteyttä!

Perunkirjoitus Varpu Välimaa Oy laatii edunvalvontavaltakirjat luotettavasti vuosien kokemuksella. Edunvalvontavaltakirja mahdollistaa henkilön asioiden järjestämisen etukäteen siltä varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Laatiminen

Valtuutus laaditaan kirjallisesti testamentin tavoin. Valtakirjalla henkilö eli valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan, jotka hän itse määrittelee asiakirjassa. Valtuutetun pitää suostua tehtävään.

Vahvistaminen

Valtuutus tulee voimaan vasta maistraatin vahvistuksen jälkeen. Valtuutetun toimintaa valvoo maistraatti. 


Lähde ja lisätietoa: Maistraatti.